Puchar Narodów Strongman Zambrów 2019

4 sierpnia 2019 roku na targowicy miejskiej w Zambrowie odbył się Puchar Narodów Strongman Zambrów 2019. Była to pierwsza tego typu impreza w regionie i wzbudziła ogromne zainteresowanie.

Do zawodów w Zambrowie zgłosiło się ośmiu utytułowanych zawodników:

 • Rafał Kobylarz – dwukrotny Mistrz Polski, dwukrotny Mistrz Polski w parach z Mateuszem Baronem
 • Mariusz Dorawa – 8 na Mistrzostwach Polski, wiele występów w Pucharach Narodów, uczestnik Mistrzostw Świata Arnold Classic Amatour
 • Marek Czajkowski – 2 krotny Mistrz Europy, 2-krotny Mistrz Polski, drużynowy Mistrz Świata
 • Kochergin Oleksandr – Mistrz Świata do 110 kg, dwukrotny v-ce Mistrz Ukrainy, uczestnik Arnold Classic
 • Kordiaka Pavlo – trzykrotny Mistrz Ukrainy, IV na Arnold Classic 2019, uczestnik Mistrzostw Świata i Europy
 • Konstantin Ilin – Mistrz Ukrainy w 2010, zwycięzca  Pucharów Świata
 • Volodymyr Cyfra – najsilniejszy Białorusin, Mistrz Białorusi, wielokrotny zdobywca pucharów Narodów
 • Milan Sulan –  trzeci najsilniejszy zawodnik Słowacki,  uczestnik Pucharów Narodów Mistrzostw Europy 168 kg wagi

Zmagania sportowe rozpoczęły się od przeciągania samochodu ciężarowego na odległość 20 metrów, kolejną konkurencją było przerzucanie worków przez kilkumetrową konstrukcję, podnoszenie hantli o wadze 100 kg, a także podnoszenie samochodu typu van, dźwiganie motoru z obciążeniem po okręgu, czy załadowywanie kul na ring (o wadze 120, 130, 140, 150, 160 kg).

Poniżej prezentujemy wyniki niedzielnej rywalizacji:

 1. Rafał Kobylarz – 45,5 pkt
 2. Konstantin Ilin – 42 pkt.
 3. Kordiaka Pavlo – 37,5 pkt.
 4. Kochergin Oleksandr – 32,5 pkt.
 5. Marek Czajkowski – 28,5 pkt.
 6. Milan Sulan – 25,5 pkt.
 7. Mariusz Dorawa – 22,5 pkt.
 8. Volodymyr Cyfra – 16 pkt.

Organizatorami turnieju byli HARLEM STRONGMAN FEDERATION i Urząd Miasta Zambrów.

Tekst i foto: Karolina Ilczuk

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility