Ruszyła ogólnopolska inwentaryzacja schronów. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego rozmawiał o sytuacji w Zambrowie


Dnia 21 października br. odbyło się spotkanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Zambrów w siedzibie Urzędu Miasta. W spotkaniu uczestniczyli:

  • przedstawiciele Urzędu Miasta Zambrów: Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Zastępca Burmistrza Miasta Zambrów Adam Libuda, Sekretarz Miasta Zambrów Jolanta Gronostajska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Halina Brulińska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Cezary Lasek, Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej Danuta Łapińska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Rafał Pomazański,
  • przedstawiciele miejskich jednostek organizacyjnych: Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp z. o.o. Mieczysław Kaczyński, Prezes Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. Józef Przeździecki, Prezes Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. Stefan Wojno,  Prezes Zambrowskiego Ciepłownictwa i Wodociągów Sp z o.o. Waldemar Gawkowski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Janina Komorowska,
  • Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie bryg. Adam Wysmułek,
  • Naczelnik Wydziału Prewencji Komendanty Powiatowej Policji w Zambrowie Komisarz Radosław Komorowski,
  • Kierownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zambrowie Robert Orłowski,
  • przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii Sylwia Gołaszewska, 
  • gościnnie Starosta Powiatu Zambrowskiego Zbigniew Teofil Jach.

Na posiedzeniu w zambrowskim magistracie pochylono się nad dwoma bardzo istotnymi tematami. Pierwszy to dostępność schronów na terenie miasta. W tym zakresie wypowiedział się bryg.  Adam Wysmułek, który przeprowadził inwentaryzację obiektów schronowych na terenie Zambrowa. Niestety 10 obiektów wybudowanych w latach 50-tych, 60-tych do celów ochrony ludności cywilnej nie nadają się do użyteczności w stanie zagrożenia. Brak dostępności do wody, powietrza, wyjść awaryjnych to główne zastrzeżenia, które całkowicie dyskwalifikują te miejsca.  Burmistrz wspomniał, iż od wielu lat nie wydano rozporządzenia aby samorządy zajmowały się utrzymaniem budowli ochronnych, ani nie dostały na to żadnych środków finansowych. Dopiero teraz, gdy trwa wojna w Ukrainie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zainteresowało się takimi obiektami na terenie całej Polski zlecając Strażom Pożarnym wstępny rekonesans, który na ten moment ma charakter poglądowy oraz ma posłużyć do zbudowania aplikacji mobilnej, która będzie wskazywać lokalizację schronów i miejsc schronienia.

Drugim tematem, który poruszono na spotkaniu był sposób dystrybucji tabletek jodku potasu. Na terenie miasta zasoby zlokalizowane są w pięciu punktach: Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 5, w Miejskim Przedszkolu nr 5 oraz w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie. Na tę chwilę nie ma konieczności wydawania tabletek. Burmistrz Miasta zaproponował, aby w razie potrzeby przygotować się do dystrybucji jodku na terenie Zambrowa, w taki sposób aby tabletki dotarły do mieszkańców w możliwe najszybszym czasie od momentu wydania decyzji o ich użyciu. Odpowiednie jednostki pod względem technicznym i informacyjnym mają zająć się tym tematem w najbliższym czasie. 

Justyna Włodkowska – Kurpiewska 

Accessibility