Spotkanie dotyczące omówienia wstępnych wariantów przebiegu obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66

30 marca br. odbyło się spotkanie dotyczące omówienia wstępnych wariantów przebiegu obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66. W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Zastępca Burmistrza Adam Libuda, przedstawiciele Inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Białymstoku z Dyrektorem Wojciechem Borzuchowskim na czele oraz przedstawiciele Wykonawcy inwestycji – firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.

Podczas spotkania Wykonawca przedstawił pierwsze robocze plany analizowanych wariantów korytarzy. Zaprojektowane przebiegi mają układ sieciowy z punktami węzłowymi umożliwiającymi alternatywność przebiegów obwodnicy Zambrowa. Zaproponowany wstępny układ sieciowy daje możliwości rozpatrywania kilkunastu wariantów przebiegu obwodnicy.

Podczas spotkania Burmistrz Zambrowa Kazimierz Dąbrowski przedstawił historyczny przebieg jednego z korytarzy – drogi w śladzie istniejącego toru kolejowego, podkreślił również, iż nowa zabudowa Woli Zambrowskiej uniemożliwia obecnie budowę obwodnicy w tym miejscu. Włodarz miasta  podkreślił także aspekt konieczności dopasowania przebiegu trasy do dużego zakładu produkcyjnego – Dobroplast w Starym Laskowcu.

Przedstawiciel Inwestora – Dyrektor Oddziału GDDKiA Wojciech Borzuchowski poparł odrzucenie odcinków, które zakładają połączenie obwodnicy z ul. Białostocką oraz podkreślił, że należy priorytetowo rozpatrywać warianty po zachodniej stronie Zambrowa, włączające się do węzła Zambrów Zachód.

Uczestnicy spotkania wspólnie stwierdzili, że ze względów komunikacyjnych węzeł Zambrów Zachód jest ważniejszy niż Węzeł Zambrów Wschód. Ponadto uzgodniono, że obwodnica powinna przebiegać przez tereny najmniej uciążliwe dla społeczności lokalnej.

Opracowała: Karolina Ilczuk

Załączniki: Wstępne warianty przebiegu obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66

Accessibility