W dniu 17 sierpnia 2022r. odbyło się spotkanie władz miasta i powiatu. W spotkaniu udział wzięli Starosta Powiatu Zambrowskiego – Zbigniew Jach, Wicestarosta Sebastian Orłowski, Burmistrz Miasta – Kazimierz Dąbrowski i jego zastępca Adam Libuda. 

Spotkanie dotyczyło bieżącej i strategicznej współpracy obu samorządów w zakresie infrastruktury drogowej.

Poruszono również tematy dotyczące ekologii, bezpieczeństwa, utrzymania porządku i czystości w mieście, oraz sprawy dotyczące infrastruktury społecznej mające na celu polepszenie życia mieszkańców.

Przeanalizowano potencjalne warianty przebiegu obwodnicy (pół-wsch w kierunku dróg krajowych 63,66).  Obie strony jednoznacznie stwierdziły, iż tempo prac jak i w/w warianty pozostawiają dużo do życzenia i są niezadawalające.

Samorządy przedstawiły również wstępne założenie inwestycyjno-remontowe do budżetów na rok 2023.

Accessibility