Spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Duda

W dniu 23 czerwca br. na zaproszenie Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego gościł w Zambrowie Prezydent RP Pan Andrzej Duda. W czasie wizyty Prezydent RP spotkał się z przedstawicielami władz samorządowych miasta, Gminy Zambrów, Gminy Szumowo, Gminy Kołaki Kościelne, Gminy Rutki oraz z gośćmi zaproszonymi przez Burmistrza.

W spotkaniu tym wzięli udział:

– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Poseł na Sejm RP Lech Antoni Kołakowski

– Senator RP Marek Adam Komorowski

– V-ce Marszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś

– V-ce Marszałek Województwa Podlaskiego Sebastian Łukaszewicz

– Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski

Burmistrz Miasta Zambrów przedstawił krótką informację o naszym mieście i ziemi zambrowskiej. Następnie odbyła się dyskusja na tematy związane z bieżącymi sprawami nurtującymi nasze samorządy. Pan Prezydent RP ustosunkował się do przedstawionych problemów. Na zakończenie obecni mieli możliwość zrobienia zdjęcia z Panem Prezydentem RP Andrzejem Dudą.

W drugiej części pobytu w Zambrowie Prezydent RP spotkał się na terenach zielonych Zalewu Miejskiego z przybyłymi mieszkańcami. Wszyscy zainteresowani na koniec mogli zrobić sobie zdjęcie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą.   

Accessibility