Światowy Dzień Sybiraka i 84. rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę


W dniu 17 września 2023 roku, pod pomnikiem Sybiraków na zambrowskim cmentarzu komunalnym przy ulicy Ostrowskiej, odbyła się uroczystość upamiętniająca Światowy Dzień Sybiraka, który przypada w 84. rocznicę agresji ZSRR na Polskę. Wydarzenie zgromadziło zambrowskich Sybiraków, Senatora RP – Marka Adama Komorowskiego, Burmistrza Miasta Zambrów – Kazimierza Dąbrowskiego, Wójta Gminy Zambrów – Jarosława Kosa, Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Zambrowie – Sławomira Barana wraz z nauczycielami Bogusławą Wiśniewską i Krzysztofem Borucem wraz z uczniami.

Uroczystość rozpoczął Burmistrz Miasta Zambrów, serdecznie witając zebranych. Następnie poprosił prezesa Zambrowskiego Koła Związku Sybiraków, Romana Kalistę o zabranie głosu.

 

Pan Roman Kalista przypomniał zebranym historię tamtych tragicznych dni. W roku 1939, Niemcy napadły na Polskę, a później, 17 września, Armia Czerwona dokonała agresji, co doprowadziło do utraty przez Polskę niepodległości. W wyniku tych wydarzeń, tereny Polski zostały podzielone między Niemcy, a Związek Radziecki. Pamiętna data 10 lutego 1940 roku to moment, kiedy NKWD przeprowadziło masowe deportacje Polaków na Sybir. Dziesiątki tysięcy ludzi, całymi rodzinami, zostali przetransportowani w bydlęcych wagonach na odległe tereny tajgi i tundry syberyjskiej. Kalista podkreślił dramatyczne warunki, jakim podlegali deportowani – głód, choroby, wyczerpanie. Ci, którzy przetrwali te trudności, dziś mają po 80 i 90 lat i stanowią ostatnie pokolenie Polaków, które przeżyło deportację na nieludzką ziemię. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na podobieństwa dzisiejszych czasów do tamtych tragicznych lat i zaapelował do młodzieży o obronę Ojczyzny.

Następnie głos zabrał Senator RP Marek Adam Komorowski, wyrażając wsparcie dla Sybiraków i podkreślając, że pamięć o tych tragicznych wydarzeniach stanowi fundament naszej narodowej tożsamości.

W dalszej części uroczystości uczestnicy wspólnie pomodlili się z Dziekanem Dekanatu Zambrowskiego ks. Wojciechem Nowackim, zapalili znicze oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem Sybiraków. Na zakończenie, wszyscy wysłuchali Hymnu Sybiraków, oddając hołd i pamięć tym, którzy przeszli przez ciężkie losy zesłań na Sybir i zachowali prawdę o tamtych wydarzeniach.

Inspektor ds. promocji miasta
Marcin Maciejewski 

fot. Marcin Maciejewski

Accessibility