Tymczasowa zmiana w organizacji ruchu do 6.11.2020

Urząd Miasta Zambrów informuje o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu. Zostanie ona wprowadzona do godz. 14.00 – 6 listopada 2020r.

Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała na ulicach: ks. Krajewskiego, Obrońców Zambrowa, Cmentarnej i Ostrowskiej.

Zasady tymczasowej organizacji ruchu:

– wjazd na ulicę Cmentarną ze skrzyżowania z ulicą Obrońców Zambrowa będzie możliwy jedynie dla mieszkańców, osób posiadających stosowne zezwolenia oraz służb,

– ulica Cmentarna od skrzyżowania z ulicą Obrońców Zambrowa do skrzyżowania ul. Krajewskiego z ul. Ostrowską będzie ulicą jednokierunkową,

– wjazd na ulicę Ks. M. Krajewskiego od strony ulicy Ostrowskiej będzie zabroniony,

– ulica Ks. M. Krajewskiego będzie wyłączona z ruchu w obu kierunkach – między główną bramą cmentarną a zwężeniem drogi od strony ulicy Wiejskiej,

– na terenie parkingu przy cmentarzu będzie prowadzona sprzedaż kwiatów i zniczy,

– na terenie cmentarza komunalnego od strony ul. Ostrowskiej zostaną wyznaczone miejsca postojowe dla pojazdów z identyfikatorem oraz osób niepełnosprawnych (zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym) mających możliwość wjazdu i zaparkowania pojazdu.

Janusz Gosk
Wydział Rozwoju Gospodarczego
Urząd Miasta Zambrów

Accessibility