Uroczysty apel w Szkole Podstawowej nr 5 z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

7 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w  Zambrowie odbyły uroczyste obchody z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W uroczystościach udział wzięli uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście, wśród których byli laureaci dwóch konkursów.

W pierwszej części podsumowano miejski konkurs plastyczny pn. „Moja mała i wielka Ojczyzna” pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta Zambrów. Komisja dokonała przeglądu nadesłanych prac i wyłoniła zwycięzców:

 • Igor Tyszko kl. III a, z SP3, op. I. Rytelewska
 • Zofia Bańkowska kl. I b, z SP3, op. H. Pruszkowska
 • Maria Libuda kl. I c, z SP4, op. B. Tabędzka
 • Oliwia Ignaczuk kl. I c, z SP4, op. B. Tabędzka
 • Aleksandra Lasocka kl. II c, ze SP5, op. H. Modzelewska
 • Lena Koplińska kl. I a, z SP5, op. B. Zielińska
 • Lena Sochacka kl. II d, z SP5, op. D. Kłosińska
 • Ignacy Rusiecki kl. III b, z SP5, op. B. Jankowska

Nagrody laureatom wręczyły: Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Ewa Grajewska oraz Karolina Ilczuk z Biura Promocji Urzędu Miasta Zambrów.

W II części wyłoniono najlepszych uczniów szkół podstawowych XXVIII Zambrowskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Patriotycznej.  Nagrody wręczył Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Andrzej Szeligowski.

Nagrody otrzymali:

W kategorii – klasy IV – VI

 • I miejsce – Michał Dębek z SP4 w Zambrowie, op. K. Popławska
 • II miejsce – Kinga Loba z SP5 w Zambrowie, op. A. Sadowska
 • III miejsce – Błażej Tymiński z SP w Kołakach Kościelnych, op. M. Ożarowska
 • III miejsce – Zofia Gumowska z SP3 w Zambrowie, op. E. Bilecka

W kategorii – klas VII – VIII

 • I miejsce – Maja Modzelewska z SP5 w Zambrowie, op. G. Dąbkowska
 • II miejsce – Zuzanna Morawska z SP3 w Zambrowie, op. E. Bilecka
 • II miejsce – Paulina Markowska z SP5 w Zambrowie, op. A. Sadowska
 • III miejsce – Marlena Dietrich z SP4 w Zambrowie, op. B. Bagińska

Tekst i foto: Marzena Gołębiewska

 

Accessibility