Uwaga posiadacze Karty Dużej Rodziny – można już składać wnioski do PGE o zwiększenie limitu zużycia energii na 2023 rok


Aby chronić odbiorców energii elektrycznej, rząd zaproponował rozwiązanie nazwane Tarczą Solidarnościową. Zakłada ona, że ceny energii w 2023 r. będą zamrożone na poziomie z 2022 . Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. weszła w życie 18 października 2022 r.

Cena energii będzie zamrożona na poziomie z 2022 r. dla poniższych limitów:

– do 2 MWh rocznie – dla wszystkich gospodarstw domowych

– do 2,6 MWh rocznie – dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami

– do 3 MWh rocznie – dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników

Tarcza Solidarnościowa wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r. Warunkiem skorzystania z podwyższonego limitu (2,6 MWh lub 3 MWh) jest złożenie Oświadczenia wraz z załącznikami:

  • rolnicy – kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
  • rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny – kopię Karty Dużej Rodziny.

Oświadczenie można złożyć :

  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta (listę placówek znajduje się tutaj) lub w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego (PGE Obrót S.A., ulica 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów),
  • w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego na adres PGE Obrót S.A., ulica 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów.

Ważne: Osoby, które są uprawnione do korzystania ze zwiększonych limitów, muszą złożyć owe oświadczenie i dokumenty do 30 czerwca 2023 r. 

OŚWIADCZENIE O ZWIĘKSZENIE LIMITU POBIERZ

Więcej informacji na stronie: https://www.gkpge.pl/dla-domu/zamrozenie-cen-pradu-w-2023-roku

Źródło:

https://www.gkpge.pl/


Przypominamy, iż osoby, które są uprawnione do Karty Dużej Rodziny, a nie złożyły jeszcze wniosku mogą pobrać go TUTAJ i złożyć w Biurze Promocji Miasta Zambrów, piętro II, pokój 228 w godz. 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku.
Accessibility