V Zawody Strzeleckie Związku Szlachty Polskiej Oddziału w Zambrowie


27 sierpnia 2023 roku, na Strzelnicy Forty w Piątnicy prowadzonej przez Klub Strzelecki SAGITTARIUS odbyły się V Zawody Strzeleckie Związku Szlachty Polskiej Oddziału w Zambrowie pod patronatem honorowym Wójta Gminy Zambrów Jarosława Kosa oraz Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego.


W rywalizacji udział wzięli członkowie trzech oddziałów terenowych Związku Szlachty Polskiej, tj. Warszawy, Białegostoku i Zambrowa a także licznie przybyli sympatycy związku. Po raz drugi rywalizowano w trzech kategoriach: sympatycy Związku Szlachty Polskiej, członkowie Związku Szlachty Polskiej oraz przedstawiciele rodów heraldycznych. Rywalizowano też w kategorii OPEN w której przyznano Puchary Prezesa Oddziału Zambrowskiego a także puchar dla najlepiej strzelającej z pistoletu. Łącznie w zawodach wzięło udział dziewięciu członków związku, szesnastu sympatyków oraz pięć osób w kategorii OPEN. Wśród uczestników imprezy znalazły się też dzieci, które mogły spróbować swoich sił w strzelaniu z broni sportowej – Karabinku Hämmerli. Łącznie udział wzięło kilkanaścioro dzieci, jednak tylko szóstka zdecydowała się na strzelanie.


Zawody strzeleckie dla dorosłych uczestników polegały na zsumowaniu wyników dwóch konkurencji: Pistolet Centralnego Zapłonu 10z10 oraz Karabin Centralnego Zapłonu 10z10. W kategorii OPEN rywalizacja obejmowała Pistolet Centralnego Zapłonu 10z10. Dzieci, które po raz pierwszy wzięły udział w tego rodzaju rywalizacji, konkurowały ze sobą w strzelaniu z broni małokalibrowej do metalowego gongu. Po każdym trafieniu rozlegał się metalowy dźwięk.


Wyniki rywalizacji:

Kategoria – sympatycy Związku Szlachty Polskiej
1. Jacek Olszewski
2. Przemysław Laskowski
3. Nataniel Skarzyński


Kategoria – członkowie Związku Szlachty Polskiej
1. Rafał Wrzosek (Warszawa)
2. Rafał Długoborski (Zambrów)
3. Dariusz Sienicki (Białystok)


Kategoria – przedstawiciele rodów heraldycznych (rywalizowało 5 rodów)
1. Herb Dąbrowa – Magdalena i Rafał Wrzosek
2. Herb Dąbrowa – Przemysław i Bogdan Laskowscy
3. Herb Topór – Rafał i Kazimierz Długoborscy


Kategoria OPEN
1. Tomasz Dziedziul
2. Anna Dziedziul
3. Daniel Gołęboiwski


Pamiątkową statuetkę dla najlepiej strzelającej z pistoletu pani od Prezes Stowarzyszenia Rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego Iwony Zawiszy-Chrzanowskiej otrzymała Olga Grabowska. Wręczenia pamiątkowych dyplomów i pucharów ufundowanych przez patronów honorowych dokonali Przewodniczący Rady Gminy Zambrów Jacek Olszewski oraz w imieniu Wójt Gminy Zambrów Jarosława Kosa Członek Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej Bartosz Czarnecki. Na każdego młodego uczestnika czekał „worek prezentów” zawierający gadżety od samorządów. Pamiątki dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy zawodów.
Główną atrakcją przygotowaną dla uczestników zawodów były zajęcia szermiercze! Przygotowano prezentację broni białej oraz zabawy bezpieczną bronią treningową, podstawy fechtunku szablą i strzelania z łuku polskiego, czyli orientalnego. Swoich sił próbowali nie tylko najmłodsi, ale też dorośli.
Warto podkreślić, że na wszystkich uczestników rywalizacji czekały pamiątkowe dyplomy. Zostały na nich uwzględnione wszystkie herby rodów, których przedstawiciele są członkami Oddziału zambrowskiego Związku Szlachty Polskiej. Pamiątkowe dyplomy potwierdzając udział w zawodach uzupełniła pieczęć Bolesława IV warszawskiego – panującego na ziemi łomżyńskiej w latach 1436-54. Nadania jego dziadka Janusza I i Bolesława IV przyczyniły się do powstania większości okolic szlacheckich na terenie ziemi łomżyńskiej i nurskiej. Pieczęć została udostępniona przez Członka Zarządu Oddziału w Zambrowie Bogdana Laskowskiego.
Organizatorzy przekazali specjalne podziękowania na ręce patronów honorowych od Prezesa Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej Marcina Forkiewicza. Goście – Przewodniczący Rady Miasta Zambrów Jacek Olszewski oraz Członek Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej Bartosz Czarnecki zabrali głos i podziękowali za organizację zawodów.
Sprawna rywalizacja i szybkie ogłoszenie wyników możliwe było dzięki wsparciu sympatyka oddziału zambrowskiego Andrzeja Brzóski oraz członków oddziału Rafała Długoborskiego i Kazimierza Długoborskiego. Każdy uczestnik mógł skorzystać z przygotowanych dań z grilla a najmłodsi także z malowania herbów lub stawiania pieczęci lakowych. Rozdawane było też wydawnictwo pn.„Album herbów szlacheckich Gminy Zambrów” przygotowane w ramach projektu Gminnego Centrum Biblioteki Kultury i Sportu w Osowcu pn. „Kultura na nowo w gminie Zambrów”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne, Edycja 2022.

Accessibility