Szanowni Państwo

Przedstawiamy wzory wniosków (w wersji edytowalnej) do ZAMBROWSKIEGO PAKIETU POMOCOWEGO;

Poniżej pełna treść Zambrowskiego Pakietu Pomocowego:

Od 20 marca 2020 roku na terenie całego kraju obowiązuje stan epidemii. Wiąże się to z szeregiem ograniczeń i trudności dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jak również dla mieszkańców, którzy tracą lub mogą stracić pracę.  

Rola lokalnych przedsiębiorców jest bardzo istotna w procesie rozwoju naszego miasta, a poziom życia mieszkańców to główny wyznacznik decyzji podejmowanych przez Samorząd Zambrowa.

W związku z tym, w celu złagodzenia skutków kryzysu, przedstawiam propozycje możliwych działań pomocowych w następujących obszarach:

  1. Podatki i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych):

– odroczenie terminu płatności,

– rozłożenie należności na raty,

– umorzenie części lub całości zobowiązania podatkowego za dany okres,

  • Czynsz dzierżawny za lokale użytkowe dzierżawione z zasobów lokalowych miasta, administrowane przez Zarząd Mienia Komunalnego:

– odroczenie terminu płatności za IV – VI 2020 roku,

– okresowe zmniejszenie wysokości czynszu za IV – VI 2020 roku,

– zwolnienie z opłaty czynszu za dany okres za IV – VI 2020 roku.

  • Opłata za odbiór odpadów od przedsiębiorców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi:

– odroczenie terminu płatności,

– okresowe zmniejszenie wysokości opłaty,

– odstąpienie od naliczania opłaty za dany okres.  

Pisemne wnioski podmiotów gospodarczych będą rozpatrywane indywidualnie, a zakres udzielonej pomocy zostanie uzależniony od oceny wpływu stanu epidemii na prowadzoną działalność wnioskodawcy.

Wzory wniosków dotyczące działań pomocowych:

http://zambrow-host.beep.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-Zambrowski-Pakiet-Pomocowy-czynsz.doc

http://zambrow-host.beep.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-Zambrowski-Pakiet-Pomocowy-podatki-1.docx

Ponadto informuję, że:

  1. W przypadku utraty pracy przez mieszkańca Zambrowa z powodu pandemii koronawirusa, należy skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy w Zambrowie w celu uzyskania informacji o przysługujących świadczeniach.
  2. W przypadku pogorszenia się warunków materialnych związanych z utratą pracy, należy skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu uzyskania informacji o możliwości uzyskania świadczenia społecznego.

Zwracam się również z apelem:

  1. Do osób i podmiotów wynajmujących przedsiębiorcom powierzchnie budynków i innych nieruchomości o rozważenie możliwości okresowego zmniejszenia obciążenia firmom, które w zaistniałej sytuacji nie mogą  prowadzić działalności lub prowadzą ją w znacznie ograniczonym zakresie.
  2. Do Prezesów: Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej NADZIEJA, Zarządu Nieruchomościami oraz Zarządu Mienia Komunalnego o rozważenie możliwości odroczenia lub rozłożenia zaległości czynszowych osobom, których dochody uległy znacznemu obniżeniu z powodu epidemii.
  3. Do Radnych Rady Miasta Zambrów o bieżącą współpracę, ponieważ proponowany pakiet może spowodować niewykonanie dochodów miasta oraz rezygnację z części zaplanowanych inwestycji i remontów w 2020 roku.

(-) Kazimierz Dąbrowski
Burmistrz Miasta Zambrów

Accessibility