Miasto Zambrów we współpracy z Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej zainicjowało projekt społeczny „Zambrów 2040”. Celem głównym projektu jest opracowanie wizji oraz przyszłościowych celów rozwoju miasta Zambrów w perspektywie 2040 roku. 

Jako kolejny etap foresightu Zambrowa, przygotowaliśmy ankietę. Uprzejmie prosimy Państwa o jej wypełnienie:

https://zambrow2040.webankieta.pl/

Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w procesie badawczym oraz wsparcie merytoryczne, które wpłynie na wypracowanie rezultatów przyczyniających się do rozwoju miasta Zambrów.

Prosimy o udzielenie szczerych i rzetelnych odpowiedzi. Badanie ma charakter anonimowy, a wyniki zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby zbiorczych opracowań.

Szacunkowy czas niezbędny na uzupełnienie ankiety wynosi około 20 minut.

Dziękujemy serdecznie za udział w badaniu.

W razie pytań prosimy o kontakt e-mailowy.

Kierownik Zespołu Badawczego
dr hab. Ewa Glińska, prof. PB
Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka
e-mail: e.glinska@pb.edu.pl