Miasto Zambrów we współpracy z Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej zainicjowało projekt społeczny „Zambrów 2040”. Celem głównym projektu jest opracowanie wizji oraz przyszłościowych celów rozwoju miasta Zambrów w perspektywie 2040 roku. 

Istotną informacją jest fakt, iż Zambrów jest pierwszym średniej wielkości miastem w Polsce, który przystąpił do foresightu.

Dzisiaj (piątek, 14.02) w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów odbyło się spotkanie robocze naukowców z Politechniki Białostockiej z ekspertami z Zambrowa – prezesami spółek, dyrektorami placówek oświatowych i jednostek działających na terenie miasta, przedstawicielami służb mundurowanych, władz samorządowych miasta i powiatu, przedsiębiorcami, działaczami kultury i organizacji typu not profit.  Spotkanie miało charakter warsztatów, eksperci indywidualnie i w ramach grup roboczych pracowali nad identyfikacją czynników, które mogą mieć wpływ na przyszłość Zambrowa. Wysoka frekwencja (blisko 50 ekspertów) oraz ogromne zaangażowanie przyczynią się do opracowania przez naukowców 4 różnych wizji przyszłości Zambrowa, które w dalszym etapie będą poddawane opinii publicznej – planowane są dalsze badania ankietowane, konkursy dla najmłodszych – każdy mieszkaniec będzie miał możliwość wypowiedzenia się.

Na czym polega foresight?

Foresight to systematyczny, przyszłościowy sposób docierania do informacji w celu budowania średnio lub długookresowej wizji rozwojowej, jej kierunków i priorytetów, a w tym kontekście podejmowanie bieżących decyzji i mobilizowanie wspólnych działań. Foresight tworzy język debaty społecznej oraz kulturę budowania społecznej wizji myślenia o przyszłości. W przypadku projektów typu foresight, analizy i oceny przeprowadzane są przy szerokim udziale aktorów społecznych, takich jak: przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych  społecznych.

Tekst: Karolina Ilczuk

Foto: Marzena Gołębiewska