Wyborco, sprawdź gdzie głosujesz!

Już w najbliższą niedzielę 21 października 2018 roku odbędą się wybory samorządowe. W Zambrowie głosy należy oddawać w niżej wymienionych siedzibach obwodowych komisji wyborczych czynnych w godzinach od 7.00 do 21.00.

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 ulice: Marii Konopnickiej, Obwodowa, Elizy Orzeszkowej, rtm. Witolda Pileckiego, Podleśna, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Sosnowa, Świerkowa, Zielona, Stefana Żeromskiego, Żytnia Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie
ul. Marii Konopnickiej 13,
tel.: 86-271-44-68 w. 21Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2 ulice: Białostocka-bloki o numerach 19, 21, 23 i 25, gen. Józefa Bema, gen. Stefana Kosseckiego, Kazimierza Pułaskiego Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie
ul. Marii Konopnickiej 16,
tel.: 86-271-27-08
3 ulice: Białostocka – budynki o numerach 1, 3 i 5, Brzozowa, Łomżyńska, Nadrzeczna, Plac Sikorskiego, Polowa, Sadowa, Wilsona, Willowa Miejskie Przedszkole Nr 1 w Zambrowie
ul. Sadowa 5,
tel.: 86-271-46-86

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4 ulice: Białostocka – budynki o numerach parzystych, domy prywatne o numerach nieparzystych od numeru 7 do numeru 67 oraz bloki o numerach 29, 31, 33 i 39, Rolnicza Miejskie Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6a,
tel.: 86-271-43-49

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5 ulice: Grabowska, Ignacego Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Sportowa Miejskie Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6a,
tel.: 86-271-43-12
6 ulice: Polna, Papieża Jana Pawła II, Ustronna, Łanowa, Wiśniowa, Zaciszna Miejskie Przedszkole Nr 4 w Zambrowie
ul. Papieża Jana Pawła II 8A,
tel.: 86-271-32-19

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7 ulice: Cmentarna, Handlowa, Łąkowa, Młynowa, Ostrowska, kpt. Władysława Raginisa Miejskie Przedszkole Nr 5 w Zambrowie

ul. Obrońców Zambrowa 6,

tel.: 86-22-44-555

(dawna Szkoła Podstawowa nr 5),

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8 ulice: Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Milenijna, Pogodna, Poświątne, Świętokrzyska, Wąska, Wodna Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a,

tel.: 86-271-27-99

9 Aleja Wojska Polskiego od Nr 1 do Nr 40 i Nr 42, Armii Krajowej, Fryderyka Chopina, Jantarowa, Krótka, ks. Marcina Krajewskiego, Lipowa, Stanisława Moniuszki, Obrońców Zambrowa, 71 Pułku Piechoty, Wądołkowska, Wiejska Miejskie Przedszkole Nr 5 w Zambrowie

ul. Obrońców Zambrowa 6,

tel.: 86-22-44-555

(dawna Szkoła Podstawowa nr 5),

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10 ulice: Fabryczna, Legionowa, Mazowiecka, Piaskowa, Poligonowa Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego
w Zambrowie
ul. Fabryczna 3,tel.: 86-271-24-18 w. 28

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11 ulice: Grunwaldzka Szkoła Podstawowa Nr 3, w Zambrowie
ul. Magazynowa 13,
tel.: 86-271-26-41
12 ulice: Aleja Wojska Polskiego numery nieparzyste od Nr 41 do 49C, Elektryczna, Magazynowa Szkoła Podstawowa Nr 3, w Zambrowie
ul. Magazynowa 13,
tel.: 86-271-26-41
13 ulice: Aleja Wojska Polskiego numery 44, 46 i 48 oraz pozostałe numery od Nr 50 do Nr 100, Kolejowa, Kościelna, ks. Henryka Kulbata, Leśników, Ofiar Katynia, Ogrodowa, Przykoszarowa, Targowa, Wolska, Sitarska, Stokrotki, Strzelnicza, Dębowa, mjr. Stanisława Knapika Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 52,
tel.: 86-271-34-89
14 Szpital Powiatowy w Zambrowie Szpital Powiatowy w Zambrowie,

ul. Papieża Jana Pawła II 3,

tel.: 86-276-36-49

Prawo do głosowania w wyborach samorządowych posiada obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat. Należy także stale mieszkać na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego – czyli gminy, powiatu lub województwa. Stałe zamieszkanie musi być potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców gminy.

Nie mają prawa głosowania osoby: pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie prawomocnym orzeczeniem sądu.

Aktualne informacje na temat wyborów znajdują się na http://zambrow-host.beep.pl/wybory/, zaś szczegółowe informacje co do głosowania znajdują się w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 19 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Link do dokumentu poniżej:

http://zambrow-host.beep.pl/wp-content/uploads/2018/09/obw_BMZ__o_siedzibach_obkw.pdf

Karolina Ilczuk

Accessibility