Wycieczka edukacyjna: Od PSZOKu do Zakładu Przetwarzania Odpadów – uczniowie poznają tajniki segregacji i recyklingu!

W dniach  11 i 13  marca 2024r dzieci ze szkół  podstawowych w Zambrowie  uczestniczyły w   wycieczce do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zambrowie  i  Zakładu  Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów  w miejscowości Czerwony Bór, w ramach Projektu ,, Zrównoważony rozwój to proste wyzwanie’’

Tematem zajęć była gospodarka odpadami, która obejmuje bardzo istotną kwestię segregacji odpadów w naszych domach.  Celem wycieczki było poznanie zasad funkcjonowania PSZOKu i Zakładu Przetwarzania Odpadów oraz  obiegu dokumentów dotyczących gospodarki odpadami. Uczniowie dowiedzieli się jakie rodzaje odpadów, na jakich zasadach i w jakich ilościach są przyjmowane od mieszkańców oraz co się dzieje z odpadami oddanymi do PSZOKu.  Zasady postępowania z elektrośmieciami, odpadami wielkogabarytowymi , budowlanymi i niebezpiecznymi. Młodzież miała okazję zobaczyć jak wygląda w praktyce oddanie odpadów do punktu oraz jakie dokumenty są do tego niezbędne

Ponadto dzieci miały okazję poznać losy wytwarzanych przez nas odpadów, tj. gdzie dokładnie trafiają, jakim procesom są poddawane, a przede wszystkim, w jaki sposób można je później wykorzystać. 

Kiedy wszystkie nurtujące dzieci kwestie zostały wyjaśnione, dzieci udały się na wycieczkę po instalacji przetwarzania odpadów , gdzie mogły osobiście krok po kroku poznać drogę, jaką przebywają wyrzucone przez nich odpady. Uczniowie na własne oczy mogli też zobaczyć jak wygląda hala przyjęć odpadów, jak wyglądają instalacje do segregowania śmieci na sortowni oraz gdzie trafiają odpady ulegające biodegradacji oraz jakim procesom są poddawane. Młodzież i dzieci podczas tych wyjazdów zyskały wiedzę, nowe doświadczenie i świadomość tego, jak ważne są nasze codzienne wybory. Lepsza segregacja odpadów, wrzucanie ich po odpowiednim  przygotowaniu do właściwych pojemników lub worków,  pozwala na lepsze wykorzystanie ich jako surowców do recyklingu, co z kolei zmniejsza zużycie surowców naturalnych. To także mniejsze koszty dla społeczeństwa i środowiska. Po powrocie z wycieczki każdy otrzymał materiały edukacyjne.

Zenobia Dzieżyc

Accessibility