Wyniki konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych

Informacja o wyniku konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, wybrano:

  • na zorganizowanie i przeprowadzenie międzyszkolnych zawodów sportowych dla dziecii młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Zambrów (łącznie z dowozem uczniów na zawody, jeśli zawody będą odbywały się w innej miejscowości niż Zambrów), ofertę złożoną przez:

Miejski Szkolny Związek Sportowy w Zambrowie z siedzibą w Zambrowie, ul. Magazynowa 13

– kwota dofinansowania 35 000,00 zł, w tym 30 000 zł na dowóz uczniów na zawody, 5 000 zł na międzyszkolne zawody sportowe

  • na organizację zajęć sportowo-szkoleniowych w zakresie koszykówki i mini-koszykówki dla dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Zambrów,

ofertę złożoną przez:

Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Zambrowie z siedzibą w Zambrowie, ul. Magazynowa 13

– kwota dofinansowania 5 000 zł.


Informacja o wyniku konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu organizacji i promocji wolontariatu w 2018 roku

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji i promocji wolontariatu: „Promocja idei wolontariatu w środowisku lokalnym

*wspieranie działań wolontarystycznych w obszarze życia społecznego, edukacji globalnej i nieformalnej

*propagowanie idei partnerstwa na linii placówka oświatowa – samorząd lokalny – organizacja pozarządowa poprzez środowiskowy wolontariat akcyjny, a w szczególności:

  1. Integrację młodzieży wolontariackiej z osobami społecznie wykluczonymi bądź zagrożonymi wykluczeniem poprzez organizację imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych;
  2. Organizację szkoleń, kursów, warsztatów i zajęć propagujących ideę wolontariatu.

wybrano ofertę złożoną przez:

Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży z siedzibą w Łomży,ul. Rybaki 1

 – kwota dofinansowania wynosi 30.000 zł.


Informacja o wyniku konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie integracji społecznej  poprzez kulturę, turystykę i rekreację”

wybrano ofertę złożoną przez:

„Stowarzyszenie „SZANSA” w Zambrowie”z siedzibą w Zambrowie, ul. Wilsona 1/10

– kwota dofinansowania wynosi 20.000zł.


Informacja  o wyniku naboru projektów wspierających rozwój sportu przez Miasto Zambrów w roku 2018

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego naboru projektów pod nazwą „Przedsięwzięcie realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportów indywidualnych w cyklu turniejów i zawodów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym”

wybrano:

Zambrowski Klub Karate Kyokushin z siedzibą w Zambrowie, ul. 71 Pułku Piechoty 2/54

kwota przyznanej dotacji – 15 000 zł,

Mazowiecko – Podlaski Klub Karate z siedzibą w Ciechanowcu, ul. Parkowa 8

kwota przyznanej dotacji – 10 000 zł.

UZASADNIENIE:

W wyniku otwartego naboru projektów oferty złożył:

1) Zambrowski Klub Karate Kyokushin z siedzibą w Zambrowie, ul. 71 Pułku Piechoty 2/54,

– wnioskowana kwota dotacji – 24 000 zł

– całkowity koszt projektu – 32 000 zł

– ocena końcowa 57,75 pkt

2) Mazowiecko – Podlaski Klub Karate z siedzibą w Ciechanowcu, ul. Parkowa 8,

– wnioskowana kwota dotacji – 11 500 zł

– całkowity koszt projektu – 15 900 zł

– ocena końcowa 57,00 pkt

Na realizację zadania w budżecie Miasta Zambrów przewidziano kwotę 25 000 zł. Wszystkie oferty spełniają wymogi określone w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 18.01.2018 r. Biorąc pod uwagę ocenę końcową, dotację na realizację zadania przyznano: Zambrowski Klub Karate Kyokushin – 15 000 zł, Mazowiecko – Podlaski Klub Karate – 10 000 zł.


Informacja o wyniku naboru projektów wspierających rozwój sportu przez Miasto Zambrów w roku 2018

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego naboru projektów pod nazwą „Przedsięwzięcie realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportów drużynowych, uczestniczących w cyklu systematycznych rozgrywek województwa podlaskiego w kategoriach młodzieżowych” wybrano:

Zambrowski Klub Sportowy „OLIMPIA” z siedzibą w Zambrowie Wyszyńskiego 8

kwota przyznanej dotacji – 60 000 zł,

Stowarzyszenie Sportowe Rekord Zambrów z siedzibą w Zambrowie, ul. Plac Sikorskiego 8

kwota przyznanej dotacji – 40 000 zł,

Stowarzyszenie NEXXTEAM Zambrów z siedzibą w Zambrowie, ul. Bema 2

kwota przyznanej dotacji – 12 000 zł,

Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN” z siedzibą w Zambrowie, ul. Magazynowa 13

kwota przyznanej dotacji – 8 000 zł.

UZASADNIENIE:

W wyniku otwartego naboru projektów oferty złożył:

1) Zambrowski Klub Sportowy „OLIMPIA” z siedzibą w Zambrowie,

  1. Wyszyńskiego 8

– wnioskowana kwota dotacji 60 000 zł

– całkowity koszt projektu 75 000 zł

– ocena końcowa 56,00 pkt

2) Stowarzyszenie Sportowe Rekord Zambrów z siedzibą w Zambrowie, ul. Plac Sikorskiego 8

– wnioskowana kwota dotacji 40 000 zł

– całkowity koszt projektu 60 000 zł

– ocena końcowa 53,75 pkt

1) Stowarzyszenie NEXXTEAM Zambrów z siedzibą w Zambrowie, ul. Bema 2

– wnioskowana kwota dotacji 12 800 zł

– całkowity koszt projektu 16 000 zł

– ocena końcowa 53,50 pkt

3) Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN” przy Szkole podstawowej Nr 3 w

Zambrowie, ul. Magazynowa 13

– wnioskowana kwota dotacji 8 000 zł

– całkowity koszt projektu 10 000 zł

– ocena końcowa 54,75 pkt

Na realizację zadania w budżecie Miasta Zambrów przewidziano kwotę 120 000 zł. Wszystkie oferty spełniają wymogi określone w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 18.01.2018 r. Biorąc pod uwagę ocenę końcową, dotację na realizację zadania przyznano: ZKS „OLIMPIA” – 60 000 zł, Stowarzyszenie Sportowe Rekord Zambrów – 40 000 zł, Stowarzyszenie NEXXTEAM Zambrów – 12 000 zł, UKS „ORKAN” – 8 000 zł.


Informacja o wyniku naboru projektów wspierających rozwój sportu przez Miasto Zambrów w 2018 roku

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego naboru projektów pod nazwą „Przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy uczestniczący w cyklu systemowych rozgrywek sportowych powyżej IV ligi, które w sposób bezpośredni przyczyni się do rozwoju sportu na obszarze Miasta Zambrów ” wybrano:

Zambrowski Klub Sportowy „OLIMPIA” z siedzibą w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 8

kwota dofinansowania zadania przewidziana w budżecie Miasta Zambrów 150 000 zł

całkowity koszt projektu – 187 500 zł

ocena końcowa – 55,00 pkt

kwota przyznanej dotacji – 150 000 zł

UZASADNIENIE:

W wyniku otwartego naboru wpłynęła tylko jedna oferta – Zambrowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” – wnioskowana kwota dotacji 150 000 zł. Oferta w pełni spełnia wymogi określone w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 18.01.2018 r., w związku z powyższym dotację na realizację projektu przyznano Zambrowskiemu Klubowi Sportowemu „OLIMPIA”.


Informacja o wyniku naboru projektów wspierających rozwój sportu przez Miasto Zambrów w 2018 roku

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego naboru projektów pod nazwą „Współzawodnictwo pomiędzy zawodnikami uczestniczącymi w treningach i rozgrywkach ligowych powyżej IV ligi” wybrano:

Zambrowski Klub Sportowy „OLIMPIA” z siedzibą w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 8

kwota dofinansowania zadania przewidziana w budżecie Miasta Zambrów 400 000 zł

całkowity koszt projektu – 500 000 zł

ocena końcowa – 54,00 pkt

kwota przyznanej dotacji – 400 000 zł

UZASADNIENIE:

W wyniku otwartego naboru wpłynęła tylko jedna oferta – Zambrowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” – wnioskowana kwota dotacji 400 000 zł. Oferta w pełni spełnia wymogi określone w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 18.01.2018 r., w związku z powyższym dotację na realizację projektu przyznano Zambrowskiemu Klubowi Sportowemu „OLIMPIA”.

Accessibility