Wyróżnienia Burmistrza “Zasłużony dla Miasta Zambrów”


W dniu 25 listopada 2021 r. Burmistrz Miasta Zambrów wydał zarządzenie Nr 0050.113.2021 w sprawie ustanowienia wyróżnienia Burmistrza “Zasłużony dla Miasta Zambrów”.

Wyróżnienie ma formę statuetki, którą można otrzymać tylko raz i będzie wręczana przez Burmistrza na gali organizowanej w miesiącu lutym każdego roku.

Wyróżnienie jest przyznawane za całokształt działalności, w szczególności za:

1) wkład włożony w umacnianie idei samorządowej;
2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego;
3) zaangażowanie w umacnianiu właściwych relacji międzyludzkich;
4) wychodzenie naprzeciw potrzebom indywidualnym i zbiorowym w każdej sferze życia człowieka;
5) aktywność i rozbudowę infrastruktury miejskiej;
6) szeroko rozumiany rozwój miasta Zambrów;
7) aktywność społeczną promującą miasto w kraju i za granicą.

Zgłoszenia kandydatur mogą być dokonywane przez:
1) Radnych Miasta Zambrów;
2) organizację pozarządowe;
3) mieszkańców Zambrowa – minimum 30 osób;
4) jednostki organizacyjne Miasta;
5) spółki miejskie;
6) posłów i senatorów.

Zgłoszenie odbywa się za pisemna zgodą kandydata. Wnioski wraz z uzasadnieniem należy składać w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów z dopiskiem “Zasłużony dla Miasta Zambrów” do dnia 30 grudnia każdego roku.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Zambrów

Wniosek o przyznanie wyróżnienia Burmistrza Miasta Zambrów „Zasłużony dla Miasta Zambrów”

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Accessibility