XXI Dzień Papieski

Dnia 10 października 2021 roku odbyły się obchody XXI Dnia Papieża pod hasłem „Nie lękajcie się”. Słowa te wypowiedział Papież Jan Paweł II podczas inauguracji pontyfikatu 22 października 1978 roku „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie lękajcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!”

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej o godzinie 12.00 przy udziale pocztów sztandarowych oraz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Po mszy świętej delegacje złożyły znicze i wiązanki pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II.

W Sali Widowiskowo-Kinowej o godzinie 17.00 został wyświetlony film pt. „Ty jesteś skała. XXX rocznica pielgrzymki Jana Pawła II do Łomży”. Film powstał dzięki proboszczowi parafii Krzyża Świętego, pomysłodawcy Zbigniewowi Zalewskiemu i lektorowi Mariuszowi Rytlowi. Podstawę stanowiły nagrania filmowe, które zgromadzono na 15. rocznicę wizyty papieskiej.

Marcin Maciejewski

Accessibility