XXIII Dzień Papieski: „Jan Paweł II. Cywilizacja życia”


Dnia 15 października 2023 roku odbyły się obchody XXIII Dnia Papieża pod hasłem „Cywilizacja Życia”. Nawiązuje ono do encykliki poświęconej wartości życia, w której Papież cytując słowa Jezusa o Jego przyjściu na świat po to, aby “(…) owce miały życie i miały je w obfitości” (por. J 10, 10) przypominał, że „Ewangelia życia znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa”.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej o godzinie 12.00 przy udziale pocztów sztandarowych oraz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Oprawę muzyczną w czasie Mszy św. przygotowała Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Krzysztofa Witkowskiego.

Po uroczystej mszy świętej, zorganizowane zostało wyjątkowe przedstawienie przygotowane przez siostrę Angelę oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie. To ważne wydarzenie, stanowiące doskonałe uzupełnienie celebracji liturgicznej, umożliwiło zgromadzonym wiernym jeszcze głębsze zrozumienie życiorysu Papieża Polaka i jego fundamentalnej roli w historii Kościoła i świata. Na zakończenie delegacje złożyły znicze i wiązanki pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II.

Inspektor ds. promocji miasta
Marcin Maciejewski 

fot. J. Włodkowska – Kurpiewska / M. Maciejewski

Accessibility