Zakup węgla – złóż wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej


W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.2022.2236) informujemy, iż mieszkańcy Miasta Zambrów mogą już składać wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

WAŻNIE INFORMACJE!


Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Jedno gospodarstwo domowe będzie mogło nabyć łącznie 3 tony węgla, z czego 1,5 tony w tym roku, a kolejne w 2023 roku. Zakupu można dokonać w dwóch okresach, tj. do 31 grudnia 2022 r. oraz od 1 stycznia 2023 r. W każdym z tych okresów można kupić maksymalnie 1,5 tony. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu. Mieszkańcy będą mogli nabywać węgiel w cenie 1900 zł za tonę. Cena nie zawiera usługi transportu surowca ze składu do gospodarstwa domowego.

WNIOSEK DO POBRANIA TUTAJ:

WNIOSEK ZAKUPU WĘGLA

Wnioski o preferencyjny zakup paliwa można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej /piętro III, pokój 326/, ul. Fabryczna 3.

Uwaga!

Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców miasta „Deklaracji zapotrzebowania na węgiel dla mieszkańców Zambrowa w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych” nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest konieczność złożenia wniosku i przejścia jego poprawnej weryfikacji.

Accessibility