Drukuj

Zambrów mówi SIEMA i dokłada kolejny rekord w zbiórce pieniędzy na rzecz WOŚP

W Zambrowie od wczesnych godzin porannych 60 wolontariuszy zbierało pieniądze do specjalnych puszek 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zebrane środki przeznaczone będą dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. Zambrów zebrał aż 54 tys. 680 zł. To o prawie 12 tys. więcej niż w roku ubiegłym.

W minioną sobotę rozegrano WOŚP-owy Turniej Streetballowy, zaś w niedzielę dla WOŚP-u w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Zambrów na hali sportowej Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie zagrali już po raz dziewiętnasty uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. W kategorii klas I-III oraz IV- VII najlepsi okazali się uczniowie z SP nr 4. W turnieju gimnazjalistów zwyciężyła drużyna Miejskie Gimnazjum nr 1 II, zaś w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwycięzcami turnieju okazali się uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Puchary dla drużyn i statuetki dla najlepszych zawodników wręczył Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski.

W ten sam dzień odbył się również Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Zambrowskiego, gdzie siatkarski bój stoczyło 10 drużyn. Najlepsza okazała się drużyna Neobrand Volley Białystok, na drugim miejscu uplasowali się zawodnicy z JIMI Zambrów, zaś trzecie miejsce zajęła drużyna Tutti Frutti Grodzisk Mazowiecki.

Oprócz sportowych rywalizacji odbył się również darmowy trening aerobiku, nurkowanie ze Scubamaniakiem na Pływalni Miejskiej „Delfin”, gdzie można było wrzucić „kasę” do puszki ustawionej na dnie basenu.

W Miejskim Centrum Kultury również zagrano dla WOŚP. O godz. 16.00 w sali widowiskowo – kinowej Teatr Młodego Aktora przygotował jednoaktówkę Aleksandra Fredry „Z jakim się wdajesz, takim się stajesz”. Na scenie wystąpili: Anna Banasik, Luiza Saniewska, Patrycja Wojciechowska Patryk Bołtryk, Krystian Czarnecki oraz Eryk Dekutowski.

26.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zambrowie zakończył się tradycyjne spotkaniem wolontariuszy na stołówce Miejskiego Gimnazjum nr 1, gdzie wszyscy mogli skosztować tortu przygotowanego przez Zakład Cukierniczy „Anna”. Imprezę podsumował szef zambrowskiego sztabu Andrzej Trochimowicz, który podziękował za zaangażowanie w tegoroczny finał.

 

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu