Zambrów otrzymał 2,4 mln zł dotacji na utworzenie terenów inwestycyjnych

11 sierpnia 2020 roku na posiedzeniu zarząd województwa przyznał dotacje na utworzenie terenów inwestycyjnych. Spośród puli  5,3 mln zł z funduszy unijnych nasze miasto otrzymało 2,4 mln zł.

Kwota ta zostanie przeznaczona na działania: budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie dróg wewnętrznych oraz wykonanie oświetlenia ulicznego. Tak uzbrojone tereny mają za zadanie przyciągnąć innowacyjne firmy, które skorzystają z infrastruktury tych terenów i będą prowadzić tu działalność.

Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych to duża korzyść dla mieszkańców, gdyż pojawią się nowe miejsca pracy, a lokalni przedsiębiorcy mogą skorzystać na współpracy z nowymi inwestorami.  

Szczegóły projektu:

Projekt pn. „Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Białostockiej w Zambrowie” został złożony w ramach Działania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 6,3 mln zł

Dofinansowanie projektu: 2,42 mln zł

Okres realizacji: październik 2020 – wrzesień 2021

Cel główny projektu: stworzenie korzystnych warunków zakładania i rozwijania działalności gospodarczej

W ramach projektu planuje się uzbrojenie terenów inwestycyjnych o pow. ok 8 ha, w tym budowę drogi dojazdowej oraz dróg wewnętrznych, wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia i kanału technologicznego.

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte rezultaty:

– możliwość lokalizowania przedsiębiorstw z wielu branż,

– wzrost liczby miejsc pracy w Zambrowie,

– stworzenie korzystnych warunków zakładania i rozwijania działalności produkcyjnej.

Accessibility