Zambrów upamiętnił 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920r.

100 lat minęło od pamiętnej Bitwy Warszawskiej mającej miejsce w 1920 roku. Zambrów również wpisał się w karty historii pamiętnych wydarzeń sierpniowych. Aby godnie uczcić pamięć wszystkich poległych żołnierzy i ludności cywilnej w naszym mieście odbyły się uroczystości o charakterze patriotycznym.

7-ego sierpnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbył się koncert pt. „Mój Dom Polska”. Na scenie wystąpili soliści: Krzysztof Gwiazd i Danuta Błażejczyk, którzy wykonali wiązankę pieśni żołnierskich.

 14-ego sierpnia miał miejsce wykład dr. hab. Krzysztofa Sychowicza pt. „Wojna polsko – bolszewicka 1920 na ziemi łomżyńskiej”. Prelegent omówił szczegółowo przebieg walk zarówno w czasie odwrotu wojsk polskich w lipcu i sierpniu, jak również kontrofensywy w sierpniu 1920 roku na terenach ziemi łomżyńskiej.

15-ego sierpnia Przewodniczący Rady Miasta Zambrów Jacek Olszewski przekazał tablicę pamiątkową ufundowaną przez Prezydenta RP na ręce Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Marty Konopka z przeznaczeniem do siedziby Regionalnej Izby Historycznej w Zambrowie.  W czasie uroczystości odegrany został hymn państwowy przez kwartet dęty z Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Zambrowie. Głos zabrał także Poseł na Sejm RP Lech Antoni Kołakowski. Tego dnia miał miejsce również wykład dr. hab. Macieja Karczewskiego pt. „Miejsce pamięci wojny polsko – bolszewickiej na ziemi łomżyńskiej”. W czasie wykładu wymienione zostały mogiły i cmentarze wojenne, pomniki ku czci poległy oraz inne formy, które na terenie powiatu zambrowskiego związane są z I wojną światową, wojną polsko-bolszewicką, a także z II wojną światową.

16-ego sierpnia odbyła się msza święta w kościele p.w. Ducha Świętego w Zambrowie, której przewodniczył proboszcz parafii ks. kan. Jarosław Olszewski. Tuż po mszy zebrani mieli okazję wysłuchać koncertu w wykonaniu Grzegorza Witkowskiego i Cezarego Karwowskiego. W programie znalazły się utwory G. F. Haendla, J. S. Bacha, F. Schuberta, E. Morricone, G. Caccini, F. Chopina, T.  Albinoniego oraz M. K. Ogińskiego. Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Oficera II Rzeczypospolitej w Zambrowie przez przedstawicieli władz samorządowych, instytucji kulturowych z Miasta Zambrów i Gminy Zambrów.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Accessibility