Zambrów w fotografii 3D

W ramach projektu „Podlaskie – Ojczyzna Ojczyzn” można obejrzeć wybrane miejsca Zambrowa w 3d

Celem projektu jest zachowanie od zapomnienia wyjątkowo cennych historycznie i kulturowo miejsc województwa podlaskiego. Cechą charakterystyczną województwa podlaskiego jest trwanie obok siebie pomników przyrody i zabytków kultury materialnej. Na Podlasiu jak nigdzie w Polsce, mamy wielkie zespoły leśne Puszczy Białowieskiej, Augustowskiej i Knyszyńskiej, wśród których kryją się znakomite zabytki – zanurzony w ogromnych borach Kanał Augustowski, zespół klasztorny pokamedulski w Wigrach, zespół bazyliański w Supraślu. Znajdziemy tu również liczną grupę miast, które założone w XV i XVI wieku zachowały średniowieczne charakterystyczne rozplanowanie przestrzenne, oparte na wzorcach tzw. prawa magdeburskiego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć Zambrowa http://podlaskieojczyznaojczyzn.pl/miasto/zambrow

Link do strony http://podlaskieojczyznaojczyzn.pl/ 

Accessibility