Miasto Zambrów uzyskało bardzo wysoką ocenę pre-ratingową

Ocena mieści się na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+, co oznacza, że na 2792 jednostki samorządu terytorialnego w Polsce zaledwie 319 posiada ocenę równą lub wyższą od uzyskanej przez Miasto Zambrów. Jest to dowodem na to, iż Miasto Zambrów w sposób odpowiedzialny i racjonalny zarządza środkami publicznym.

Badanie pre-ratingowe wykonała na zlecenie Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego agencja ratingowa INC Rating Sp. z o.o. z Poznania, podlegająca Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu, a której wysokie kwalifikacje zostały potwierdzone przez Europejski Nadzór Bankowy w Londynie.

Accessibility