Zambrowski pomysł na rewitalizację

23 listopada br. w Zambrowie odbyło się spotkanie na temat rewitalizacji na Podlasiu zorganizowane przez Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów z województwa podlaskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych miasta, pracownicy Urzędu Miasta Zambrów, Urzędu Gminy Zambrów oraz Urzędu Pracy w Zambrowie.

Spotkanie było podzielone na 3 panele tematyczne. Jako pierwsza wystąpiła Barbara Zawistowska – Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Zambrów, która omówiła “Zambrowski pomysł na rewitalizację na przestrzeni lat”. Następnie głos zabrała Katarzyna Spadło z Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMiR z tematem “Rewitalizacja w małych gminach – doświadczenia i wyzwania”. Ostatni temat, który omówiono podczas spotkania dotyczył roli partycypacji społecznej w rewitalizacji oraz włączenie społeczeństwa czyli dobre praktyki małych gmin, który przedstawiła Edyta Tomczyk z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Tuż po części teoretycznej uczestnicy spotkania udali się na wycieczkę po Zambrowie w miejsca objęte rewitalizacją.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Biuro Promocji Miasta Zambrów

Accessibility