Zambrowskie Żubry 2017 – zgłoszenia do 15 stycznia

Zapraszamy do składania nominacji do dorocznej nagrody Burmistrza Miasta Zambrów ZAMBROWSKIE ŻUBRY 2017 w następujących kategoriach

1) Najlepszy reportaż promujący Miasto Zambrów;

2) Najlepsza fotografia Miasta Zambrów;

3) Wydarzenie roku;

4) Osobowość roku;

5) Przedsiębiorca roku;

6) Najlepszy nauczyciel;

7) Najlepszy uczeń;

8) Najlepszy sportowiec;

9) Grand Prix Publiczności.

Nagroda jest przyznawana za osiągnięcia roku ubiegłego, za wyjątkiem kategorii Najlepszy Nauczyciel, gdzie pod uwagę bierze się całokształt pracy dydaktycznej oraz Najlepszy Uczeń, gdzie pod uwagę bierze osiągnięcia ucznia w roku szkolnym.

Nominacje w zależności od danej kategorii mogą składać:

1) radni Rady Miasta Zambrów,

2)  jednostki oświatowe,

3) organizacje pozarządowe,

4) parafie,

5) redakcje telewizyjne, radiowe oraz internetowe,

6) autorzy wykonanych zdjęć,

7) dyrektorzy placówek oświatowych,

8) rady rodziców,

9) rady pedagogiczne,

10) samorządy szkolne,

11) grupa co najmniej 30 mieszkańców miasta Zambrów,

12)  grupa co najmniej 50 rodziców (kategoria Najlepszy nauczyciel)

Wybór laureatów

Laureaci w poszczególnych kategoriach będą wybierani przez mieszkańców i sympatyków Zambrowa podczas 7-dniowego głosowania on-line (w lutym 2018 roku) na stronie www.zambrowskiezubry.pl  oraz na talonach dystrybuowanych w różnych częściach miasta.

W kategorii Najlepszy uczeń decyzję o przyznaniu nagrody nadal będzie podejmowała 5 osobowa kapituła powoływana co roku przez Burmistrza Miasta Zambrów.

Dokumenty do pobrania: Regulamin oraz wzór wniosku znajdują się na stronie http://zambrowskiezubry.pl/regulamin-nagrody/

Wnioski w zamkniętej kopercie kieruje się do Biura Promocji Urzędu Miasta Zambrów na adres: Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów dopiskiem ZAMBROWSKIE ŻUBRY w terminie do 15 stycznia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

Accessibility