Zambrowskie Żubry 2019

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do składania nominacji do dorocznej nagrody Burmistrza Miasta Zambrów „Zambrowskie Żubry”. Nagrody zostaną przyznane w lutym 2020 roku za osiągnięcia z roku 2019.

Zgodnie z nowo podjętym przez Burmistrza Miasta Zambrów Zarządzeniem, nominacje można składać w następujących kategoriach:

1) Przedsiębiorca roku;

2) Wydarzenie roku;

3) Osobowość roku;

4) Najlepszy nauczyciel.

Nagroda ma charakter honorowy.

Zgłoszenia kandydatur do Nagrody mają charakter otwarty i mogą być dokonywane przez działające na terenie miasta Zambrów: jednostki organizacyjne, podmioty gospodarcze, spółki, organizacje pozarządowe (w tym kościoły i związki wyznaniowe), instytucje kultury, jednostki oświatowe, komitety rodzicielskie, samorządy uczniowskie, a także indywidualnie przez mieszkańców miasta Zambrów. Zgłoszenia odbywają się za pisemną zgodą kandydata.

Wnioski składa się w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów dopiskiem ZAMBROWSKIE ŻUBRY.

Wnioski składa się w terminie do 15 stycznia każdego roku. W przypadku, gdy termin ten przypada na dzień wolny od pracy, wnioski będą przyjmowane w kolejnym dniu roboczym następującym po tym terminie.

Wzór wniosku oraz rodo w wersji edyt.

Zarządzenie

Accessibility