Zapraszamy mieszkańców do wypełnienia ankiety dotyczącej Lokalnej Strategii Rozwoju


Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” obejmująca zasięgiem Miasto Zambrów rozpoczęła prace nad Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie podstawą do realizacji szeregu przedsięwzięć finansowanych z krajowych i unijnych funduszy.

W skład LGD wchodzą: miasto Brańsk, gmina Brańsk, gmina Ciechanowiec, gmina Czyżew, gmina Klukowo, gmina Kołaki Kościelne, gmina Kulesze Kościelne, gmina Nowe Piekuty, gmina Rudka, gmina Rutki, gmina Szepietowo, gmina Szumowo, gmina Wysokie Mazowieckie, miasto Wysokie Mazowieckie, gmina Zambrów, miasto Zambrów.

Podstawą opracowania Strategii są opinie i oceny mieszkańców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz biznesu dotyczące w szczególności potencjałów, problemów i potrzeb wspólnych dla całego obszaru działania LGD oraz poszczególnych gmin.

W związku z tym zapraszamy wszystkich do wzięcia aktywnego udziału w badaniach opinii.  Państwa oceny i sugestie będą podstawą wydatkowania pieniędzy w okresie 2023-2030 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, dlatego warto mieć na to wpływ!

Ankieta jest podzielona na dwie części. Część pierwsza dotyczy problemów, które należy w gminie rozwiązać i potencjałów, które należy wykorzystać do rozwoju gminy i LGD. Część druga dotyczy konkretnych działań, które należy zrealizować na obszarze gminy i LGD.

Ankieta jest anonimowa, zawiera 10 pytań merytorycznych, a jej wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 10 min.

Ankieta będzie aktywna do 28 lutego 2023 roku.

Link do ankiety: https://bramanapodlasie.webankieta.pl/

 

Barbara Zawistowska

Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego

 

 

Accessibility