Miejskie obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja


Tegorocznie miejskie obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie, którą odprawił Dziekan Dekanatu Zambrowskiego ks. prał Wojciech Nowacki. 

Po uroczystej mszy przy udziale przedstawicieli władz samorządowych, szkół, instytucji, stowarzyszeń, związków oraz mieszkańców miasta Zambrów nastąpił przemarsz pod pomnik powstania styczniowego mieszący się na Placu Sikorskiego. W tej części uroczystości przemówienia wygłosili: Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Senator RP Marek Adam Komorowski.

Następnie licznie przybyłe delegacje złożyły wieńce oraz kwiaty. Tradycyjnie oprawę muzyczną zapewniła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Krzysztofa Witkowskiego, zaś wartę honorową pełnili rekonstruktorzy Stowarzyszenia Historycznego im. 71.pp oraz harcerze Hufca Wschodniomazowieckiego w Zambrowie.

W związku z obchodami Konstytucji 3 maja do burmistrza listy nadesłali: Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski, Poseł RP Jarosław Zieliński oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel. Poniżej treści listów.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Biuro Promocji Miasta Zambrów

Accessibility