Zmiana Organizacji ruchu

W dniu 21 października 2021 roku, w mieście Zambrów planowane jest wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu na potrzeby remontu drogi krajowej DK 63
(ul. T. Kościuszki, ul. J. Piłsudskiego).

Przewidywany termin obowiązywania objazdów 5 dni.

Zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy dla pojazdów poruszających się od
ul. Białostockiej w stronę ul. Aleja Wojska Polskiego.

Dla kierunku przeciwnego wprowadza się objazd poprzez:

  1. ul. 71 Pułku Piechoty,
  2. ul. Łanową,
  3. ul. Wiśniowa,
  4. ul. Białostockiej
  5. do Węzła Wschód na obwodnicy Zambrowa.

Trasa objazdu zostanie wyznaczona tablicami objazdowymi F-8 i F-9 zgodnie z załączonym Planem orientacyjnym.  

Accessibility