Zmiana zasad przyjmowania interesantów w zambrowskich urzędach (Fabryczna 3)

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.  w sprawie ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, od wtorku (17.03) zmieniają się zasady przyjmowania interesantów w urzędach mających siedzibę w budynku administracyjnym przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie. 

1. Wejście do budynku dla interesantów zostanie ograniczone tylko do osób, których osobista obecność jest niezbędna do załatwienia sprawy.
W wyjątkowych sytuacjach prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z właściwym urzędem:

Starostwo Powiatowe w Zambrowie – 86 271 24 18

Urząd Miasta Zambrów – 86 271 22 10

Urząd Gminy Zambrów – 86 271 46 16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 86 271 32 51

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 86 271 06 69

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 86 475 06 43 

2. Apelujemy o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres właściwego urzędu.

3. W zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych: wszystkich klientów, którzy chcą skorzystać z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym, uprzejmie prosimy o uprzedni kontakt z urzędem prowadzącym sprawę.

4. Zachęcamy także do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl.

Aby potwierdzić profil zaufany, nie trzeba udawać się do Urzędu, wystarczy zrobić to za pośrednictwem bankowości elektronicznej
– na stronie www.pz.gov.pl.

Accessibility