Zmiany w obsłudze klientów przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zambrowie

 

Szanowni Państwo,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje, że od dnia 16 marca br. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zambrowie będzie obsługiwała klientów w sposób ograniczony:

  • będą wykonywane zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom,
  • wykonywanie zadań będzie odbywać się w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, tzn. telefonicznie: 86 276 30 70, za pomocą faxu: 86 276 30 72,
    e-mail: pssezambrow@wp.pl, platformy e-PUAP: adres skrytki: /sdar4746bi/skrytka oraz pocztą tradycyjną.

Jedocześnie uprzejmie informuje, że w sprawach związanych z koronawirusem można dzwonić:
a) w dni robocze w godz. 7.25-15.00:

  • na nr tel. 86 276 30 70 (zasady zapobiegania zakażeniu itp.)
  • na nr tel. 86 276 30 73, alarmowy: 509 512 555 (telefon alarmowy- proszę dzwonić tylko w nagłych wypadkach) – zgłoszenie podejrzenia zakażenia koronawirusem/zachorowania:

b) po ww. godz. i w dni ustawowo wolne od pracy:
695 791 331 lub 509 512 555.

Accessibility