Informacja o podpisywaniu umów o powierzenie grantu


Informujemy, że w przyszłym tygodniu rozpocznie się proces podpisywania umów o powierzenie grantu z mieszkańcami, którzy złożyli deklaracje oraz zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów”.

Pracownicy merytoryczni będą kontaktować się telefonicznie, celem umówienia konkretnego terminu zawarcia umowy o powierzenie grantu.

Planuje się podanie do wiadomości listy podstawowej uczestników projektu w dniu 17.01.2022 r.

Deklaracje, które wpłyną po 14.01.2022 r. nie będą uwzględniane w obecnym naborze.

Accessibility