Wyniki oceny deklaracji udziału w projekcie

„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów”

Informujemy o wynikach naboru uczestników projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów”. Poniżej prezentujemy listę podstawową potencjalnych Grantobiorców.

Osoby z listy podstawowej będą zapraszane telefonicznie do podpisania umowy o powierzenia grantu oraz weksla wraz z deklaracją wekslową. Planuje się podpisywanie umów w terminie od 20.01.2022 r.

Jednocześnie przypominamy, że rozpoczęcie realizacji projektu możliwe jest po podpisaniu umowy o powierzenie grantu między mieszkańcem a Miastem Zambrów. Wykonawcę należy wybrać w trybie rozeznania rynku, tj. należy pozyskać 3 oferty od Wykonawców.

Instalacja powinna spełniać minimalne parametry techniczne określone w Formularzu  weryfikacji technicznej minimalnych wymagań instalacji fotowoltaicznej.


W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 86 271 22 10 wew. 22 a w sprawach technicznych należy kontaktować się z inspektorem nadzoru Panem Radosławem Ostrowskim tel. 537 267 237.

Przyznana moc instalacji jest mocą maksymalną, nie dopuszcza się jej przekroczenia.

Lista podstawowa 17.01.2022

Accessibility