Petycje 2023
Petycje 2022

Poprawa Efektywności Energetycznej – Dywersyfikacja Zródel Energii Zmieniajmy Gminy Na Lepsze
Petycje 2021

Petycja

Odpowiedź na petycję

Petycje 2020

Petycja w sprawie masowych szczepień na COVID- 19

uchwala_rozpatrzenie_petycji

Petycje 2019

Petycja w sprawie zarządzania polityki konfliktem interesów

Odpowiedź na petycję

Odpowiedź na petycję


Petycja dotycząca korzystania z usług telekomunikacyjnych

Odpowiedź na petycję
Petycje 2018

W 2018 roku nie wpłynęły żadne petycje.
Petycje 2017

Petycje 2017

W roku 2017 nie wpłynęły żadne petycje.