Remont ul. Łąkowej w Zambrowie o długości 0,284 km

Remont ul. Łąkowej w Zambrowie o długości 0,284 km

„Remont ul. Łąkowej w Zambrowie o długości 0,284 km”

Remont ul. Łąkowej w Zambrowie o długości 0,284 km

Jednostka: Miasto Zambrów

Kwota dofinansowania: 879 809,40 zł

Całkowita wartość: 1 587 505,65 zł.

Realizacja zadania: od lipca do listopada 2023 r.

Przedmiotem zadania jest remont ulicy Łąkowej w Zambrowie na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Ostrowskiej o długości 284 m.
Modernizacja Pływalni Miejskiej w Zambrowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

Modernizacja Pływalni Miejskiej w Zambrowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

Nazwa zadania: Modernizacja Pływalni Miejskiej w Zambrowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

Beneficjent: Miasto Zambrów

Kwota dofinansowania: 3.855.030,17 zł

Data udostępnienia promesy dofinansowania: 13.04.2023 r.

Wartość zadania wg. umowy: 4.283.366,86 zł

Realizacja: 20.04.2023 – 30.11.2023 r.

Planowana data zakończenia realizacji zadania: 13.12.2023 r.

Zakres inwestycji dotyczy modernizacji budynku Pływalni Miejskiej w Zambrowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, w tym m.in.: docieplenie ścian, wykonanie nowej elewacji, termoizolacja i remont dachu, wymiana obróbek blacharskich, wymiana stolarki, zabezpieczenie witryn pd. elewacji przed nasłonecznieniem, montaż kotary ochronnej wejścia głównego, wymiana dźwigu windy osobowej.
Kompleksowa modernizacja budynków oświatowych w Mieście Zambrów

Kompleksowa modernizacja budynków oświatowych w Mieście Zambrów

Nazwa zadania: Kompleksowa modernizacja budynków oświatowych w Mieście Zambrów

Beneficjent: Miasto Zambrów
Kwota dofinansowania: 12.739.295,34 zł

Data udostępnienia promesy dofinansowania: 26.07.2023 r.
Wartość robót budowlanych: 14.987.406,29 zł
Realizacja: 01.04.2023 – 15.08.2023 r.

Planowana data zakończenia realizacji zadania: 31.08.2023 r.

Zakres inwestycji:
Kompleksowa modernizacja budynków oświatowych miejskich jednostek organizacyjnych:
– Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie,
– Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie,
– Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie,
– Miejskie Przedszkole nr 1 w Zambrowie,
– Miejskie Przedszkole nr 3 w Zambrowie,
– Miejskie Przedszkole nr 4 w Zambrowie,
– Miejskie Przedszkole nr 6 w Zambrowie,
poprzez:
1) prowadzenie prac remontowych zewnętrznych (m.in.: remonty elewacji, dachów, stolarki, placów zabaw, ogrodzeń),
2) prowadzenie prac remontowych wewnętrznych (m.in.: remonty sal dydaktycznych (malowanie ścian i sufitów, remonty podłóg), korytarzy i klatek schodowych, pomieszczeń zaplecza kuchenno-gospodarczego, starych niefunkcjonalnych łazienek, wymiana oświetlenia na energooszczędne),
3) montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby przedszkoli.
Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Zambrowie edycja 2022

Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Zambrowie edycja 2022
Budowa ulic w rejonie ul. Białostockiej w Zambrowie

Budowa ulic w rejonie ul. Białostockiej w Zambrowie


Beneficjent: Miasto Zambrów

Kwota dofinansowania: 4.569.051,09 zł

Całkowita wartość inwestycji: 9.505.407.34 zł

Realizacja inwestycji: grudzień 2022 –  październik 2023 r. 

Zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg i skrzyżowań w rejonie ulicy Białostockiej wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury.
Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejską infrastrukturę z istniejącą ścieżką rowerową w ciągu DK63 Zambrów-Wygoda

Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejską infrastrukturę z istniejącą ścieżką rowerową w ciągu DK63 Zambrów-Wygoda

Beneficjent: Miasto Zambrów

Kwota dofinansowania: 4.746.745,51 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4.996.574,22 zł

Realizacja inwestycji: 27.09.2022 – 30.09.2023 r.

Zakres inwestycji:

Budowa ciągu pieszo – rowerowego stanowiącego przedłużenie istniejącej ścieżki od ul. Polowej w Zambrowie. Przebieg: Od skrzyżowania ul. Łomżyńskiej z ul. Żytnią do skrzyżowania z drogą powiatową Zambrów – Tabędz. Zadanie stanowić będzie odpowiedź na postulaty mieszkańców. Pozwoli w bezpieczny sposób dotrzeć do kompleksu leśnego w Czerwonym Borze oraz przyśpieszy podróż w dalsze zakątki regionu.
Budowa zewnętrznego basenu kąpielowego w Zambrowie

Budowa zewnętrznego basenu kąpielowego w Zambrowie

Beneficjent: Miasto Zambrów

Kwota dofinansowania: 8 010 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 15 486 746,79 zł

Realizacja inwestycji: 24.03.2022 – 07.07.2023 r.

Zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa zewnętrznego basenu kąpielowego, brodzika dla dzieci, wodnego placu zabaw oraz zaplecza sanitarnego przy Pływalni Miejskiej „Delfin” w Zambrowie. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano elementy rekreacyjne m. in.  zjeżdżalnię. Zaprojektowano instalacje elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne, sanitarne i deszczowe oraz oświetlenie terenu.
Przebudowa drogi na styku granicy Miasta Zambrów i wsi Klimasze

Przebudowa drogi na styku granicy Miasta Zambrów i wsi Klimasze

Całkowita wartość inwestycji: 565.486,54 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 336.340,66 zł

Okres realizacji: grudzień 2021

Cel projektu:

W ramach projektu planuje się przebudowę drogi o długości ok 250 m; przebudowę skrzyżowania z drogą miejską, przebudowa skrzyżowania z ulicą gminną. Budowa kanalizacji deszczowej.

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte rezultaty:
– zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu w obrębie budowanej drogi oraz na terenach sąsiadujących,

– przebudowane zostanie skrzyżowania.
Budowa drogi odchodzącej od ul. Ostrowskiej w Zambrowie

Budowa drogi odchodzącej od ul. Ostrowskiej w Zambrowie

Całkowita wartość inwestycji: 3.463.867.08 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.150.636,20 zł

Okres realizacji: grudzień 2021 – sierpień 2022r.

Cel projektu:

W ramach projektu planuje się budowę drogi o długości ok 350 m; przebudowę skrzyżowania z drogą miejską(ul. Ostrowską). Budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, ścieżki pieszo – rowerowej, przebudowa urządzeń melioracji wodnych.

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte rezultaty:
– zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu w obrębie budowanej drogi oraz na terenach sąsiadujących,

– przebudowane zostanie skrzyżowanie z drogą gminną ul. Ostrowską,

– budowa nowego skrzyżowania z drogą gminną ul. Białostocką,

– wybudowanie na całej długości ścieżki pieszo – rowerowej która zapewni zwiększenie i połączenie sieci dróg dla rowerów,

– w obrębie skrzyżowań zostaną wybudowane przejścia dla pieszych,

– na całej długości drogi zostanie wybudowane oświetlenie uliczne