Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Zambrowie edycja 2023


Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Zambrowie

Całkowita wartość dofinansowania inwestycji: 122.200,00 zł

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego “Senior+” na lata 2021-2025: 57.600,00 zł

Okres realizacji: 2023 r.

Cel projektu:

  • aktywizacja społeczna oraz organizacja efektywnego spędzania czasu wolnego,
  • zapewnienie posiłku dla seniora,
  • kontynuowanie działalności zespołu wokalno-instrumentalnego,
  • rehabilitacja seniorów.
Accessibility