Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Zambrowie edycja 2021

Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Zambrowie

Całkowita wartość inwestycji: 109.400,00 zł

Dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025: 53.400,00 zł

Okres realizacji: 2021 r.  

Cel projektu:

– aktywizacja społeczna oraz organizacja efektywnego spędzania  czasu wolnego,

– zapewnienie posiłku dla seniorów,

– zapewnienie dowożenia do klubu seniorom,

– utworzenie zespołu wokalno-instrumentalnego,

– rehabilitacja seniorów.

Accessibility