INFORMACJA

 o wyniku naboru projektów wspierających rozwój sportu
przez Miasto Zambrów w 2020 roku

 

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego naboru projektów pod nazwą  „Przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy uczestniczący w cyklu systemowych rozgrywek sportowych powyżej IV ligi, które w sposób bezpośredni przyczyni się do rozwoju sportu na obszarze Miasta Zambrów ” wybrano:

Zambrowski Klub Sportowy „OLIMPIA”
18-300 Zambrów
ul. Wyszyńskiego 8

  • kwota dofinansowania zadania przewidziana w budżecie Miasta Zambrów 145 000 zł
  • całkowity koszt projektu – 181 250 zł
  • ocena końcowa – 49,25 pkt
  • kwota przyznanej dotacji – 145 000 zł

UZASADNIENIE:

 W wyniku otwartego naboru wpłynęła tylko jedna oferta – Zambrowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” – wnioskowana kwota dotacji 145 000 zł.

Oferta w pełni spełnia wymogi określone w ogłoszeniu Burmistrza  Miasta  Zambrów  z dnia 13.02.2020 r., w związku z powyższym dotację na realizację  projektu przyznano Zambrowskiemu Klubowi Sportowemu „OLIMPIA”.

  Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

Accessibility