Ogłoszenie

Burmistrz  Miasta Zambrów informuje, że od dnia 01.02.2020 roku    przeznacza na   wynajem  18 szt. garaży na samochody osobowe, usytuowanych na targowicy miejskiej przy ul. Wyszyńskiego 14 w Zambrowie.

Umowy najmu będą zawierane na okres  12 miesięcy.

Powierzchnia 16 garaży wynosi 22,70 m2,  (ok.4,4 m x 5,1 m),

natomiast 2 garaży – 23,81 m2,  (ok.4,6 m x 5,1 m).

Miesięczny czynsz najmu za garaż  ustalono na kwotę  150,00 zł.

Ustalona wysokość czynszu zawiera należny podatek od towarów i usług VAT.

Uwaga:  Od 01.02.2020 roku  wysokość czynszu zostanie  zwaloryzowana   o wskaźnik określony w komunikacie Prezesa GUS w sprawie  średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zwaloryzowaną wysokość  czynszu  zaokrągla się  w górę  do pełnych złotych.   

Najemca oprócz czynszu najmu będzie ponosić koszty  eksploatacji  tj. : za energię elektryczną – po zawarciu umowy z dostawcą, podatek od nieruchomości (zgłoszenie do Wydziału  Finansowego UM).

Terminy wnoszenia opłat: czynsz za najem płacony  miesięcznie  „z góry” do dnia 10-ego każdego miesiąca.

Wnioski należy  składać od 19.12.2019 r. godz. 7.30 do 03.01.2020 r.  do godz.12.00  w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów pok. 225.

O kolejności przydziału garażu i zawarcia umowy  będzie decydować kolejność złożonych wniosków.

W załączeniu  wniosek i mapka  lokalizacji garaży.

Wniosek NAJEM GARAZ

mapka_garaże

Accessibility