Informacja Burmistrza Miasta Zambrów o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Biurze Promocji Miasta Zambrów

  1. Nazwa i adres jednostki:  Urząd Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
  2. Stanowisko: inspektor w  Biurze Promocji Miasta Zambrów
  3. W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano Pana Marcina Piotra Maciejewskiego zam. Zambrów.
  4. Uzasadnienie:

Pan Marcin Piotr Maciejewski spełnił oczekiwania pracodawcy.  Wykazał się bardzo dobrym przygotowaniem i chęcią rozwoju na  oferowanym stanowisku.

Accessibility