Zambrów,   25 sierpnia  2021 r.

 

Informacja Burmistrza Miasta Zambrów o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

  1. Nazwa i adres jednostki:  Urząd Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
  2. Stanowisko: inspektor w  Wydziale Gospodarki Przestrzennej
  3. W wyniku przeprowadzonego naboru nie wybrano kandydata do zatrudnienia.
  4. Uzasadnienie:

Kandydatka,  z którą przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną nie spełniła oczekiwań pracodawcy.

Accessibility