Informacja o wynikach naboru kandydatów na  stanowisko Kierownika Klubu Seniora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zambrowie

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie informuje, że:

W wyniku ogłoszenia o naborze z dnia 27.11.2020r. na stanowisko  Kierownika Klubu Seniora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zambrowie, umieszczonego na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń MOPS w Zambrowie i na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego dokonano wyboru kandydata na to stanowisko – Ewę Milewską.

Ww. kandydatka spełniła wymogi niezbędne, wymagane w ogłoszeniu o naborze na to stanowisko. Posiada odpowiednie kwalifikacje i wykazała się, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, wiedzą z zakresu wskazanego w ogłoszeniu.

                                                        Janina Komorowska
Dyrektor MOPS
w Zambrowie

Zambrów, dn. 16.12.2020r.

Accessibility