INFORMACJA

o wyniku konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych

z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku

 Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie integracji społecznej  poprzez kulturę, turystykę i rekreację” wybrano ofertę złożoną przez:

„Stowarzyszenie „SZANSA” w Zambrowie”

18-300 Zambrów, ul. Wilsona 1/10

 – kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł

Stowarzyszenie AMAZONKI

18-300 Zambrów, ul. Aleja Wojska Polskiego 49

 – kwota dofinansowania wynosi 5.000 zł.

Burmistrz Miasta Zambrów

      Kazimierz Dąbrowski

Accessibility