INFORMACJA

o wyniku konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych

z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

  Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, wybrano:

  • na zorganizowanie i przeprowadzenie międzyszkolnych zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Zambrów (łącznie z dowozem uczniów na zawody, jeśli zawody będą odbywały się w innej miejscowości niż Zambrów), ofertę złożoną przez:

Miejski Szkolny Związek Sportowy
w Zambrowie,
18-300 Zambrów, ul. Magazynowa 13

– kwota dofinansowania 25 000,00 zł, w tym 20 000 zł na dowóz uczniów na zawody, 5 000 zł na międzyszkolne zawody sportowe

  • na organizację zajęć sportowo-szkoleniowych w zakresie koszykówki i mini-koszykówki dla dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Zambrów, ofertę złożoną przez:

Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN”
przy Szkole Podstawowej Nr 3
w Zambrowie,
18-300 Zambrów, ul. Magazynowa 13

– kwota dofinansowania 5 000 zł.

Burmistrz Miasta Zambrów

      Kazimierz Dąbrowski

Accessibility