INFORMACJA

o wyniku konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych

z zakresu organizacji i promocji wolontariatu w 2020 roku

 Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji i promocji wolontariatu:

„Promocja idei wolontariatu w środowisku lokalnym

*wspieranie działań wolontarystycznych w obszarze życia społecznego, edukacji globalnej i nieformalnej

*propagowanie idei partnerstwa na linii placówka oświatowa – samorząd lokalny – organizacja pozarządowa poprzez środowiskowy wolontariat akcyjny, a w szczególności:

  1. Integrację młodzieży wolontariackiej z osobami społecznie wykluczonymi bądź zagrożonymi wykluczeniem poprzez organizację imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych;
  2. Organizację szkoleń, kursów, warsztatów i zajęć propagujących ideę wolontariatu.

wybrano ofertę złożoną przez:

Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży

18-400 Łomża, ul. Rybaki 1

 – kwota dofinansowania wynosi 25.000 zł.

Burmistrz Miasta Zambrów

      Kazimierz Dąbrowski

Accessibility