INFORMACJA

 o wyniku naboru projektów wspierających rozwój sportu
przez Miasto Zambrów w roku 2020

 

 

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego naboru projektów pod nazwą  „Przedsięwzięcie realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportów indywidualnych w cyklu turniejów i zawodów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym” wybrano:

Mazowiecko – Podlaski Klub Sportowy
18-230 Ciechanowiec
ul. Parkowa 8

  • kwota dofinansowania zadania przewidziana w budżecie Miasta Zambrów 20 000 zł
  • całkowity koszt projektu – 16 600 zł
  • ocena końcowa – 55,50 pkt
  • kwota przyznanej dotacji – 12 000 zł

UZASADNIENIE:

             W wyniku otwartego naboru wpłynęła tylko jedna oferta – Mazowiecko – Podlaskiego Klubu Karate – wnioskowana kwota dotacji 12 000 zł.

Oferta w pełni spełnia wymogi określone w ogłoszeniu Burmistrza  Miasta  Zambrów  z dnia 13.02.2020 r., w związku z powyższym dotację na realizację  projektu przyznano Mazowiecko – Podlaskiemu Klubowi Karate.

  Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

Accessibility