INFORMACJA

o wyniku naboru projektów wspierających rozwój sportu
przez Miasto Zambrów w roku 2020

 

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego naboru projektów pod nazwą  „Przedsięwzięcie realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportów drużynowych, uczestniczących w cyklu systematycznych rozgrywek województwa podlaskiego w kategoriach młodzieżowych” wybrano:

Zambrowski Klub Sportowy „OLIMPIA” z siedzibą w Zambrowie , ul. Wyszyńskiego 8

  • kwota przyznanej dotacji – 60 000 zł,

,UZASADNIENIE:

W wyniku otwartego naboru projektów oferty złożył:

  • Zambrowski Klub Sportowy „OLIMPIA” z siedzibą w Zambrowie, Wyszyńskiego 8

– wnioskowana kwota dotacji 60 000 zł

– całkowity koszt projektu 75 000 zł

– ocena końcowa 53,50 pkt

  • Stowarzyszenie Sportowe Rekord Zambrów z siedzibą w Zambrowie, ul. Plac Sikorskiego 8

– wnioskowana kwota dotacji 40 000 zł

– całkowity koszt projektu  58 700 zł

oferta odrzucona z przyczyn formalnych

  • Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN” przy Szkole podstawowej Nr 3 w Zambrowie, ul. Magazynowa 13

– wnioskowana kwota dotacji 10 000 zł

– całkowity koszt projektu 12 000 zł

oferta odrzucona z przyczyn formalnych

Na realizację zadania w budżecie Miasta Zambrów przewidziano kwotę 100 000 zł.

Dwie oferty nie spełniły wymogów określonych w ogłoszeniu Burmistrza  Miasta  Zambrów z dnia 13.02.2020 r. i w związku z powyższym zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Biorąc pod uwagę ocenę końcową, dotację na realizację zadania przyznano ZKS „OLIMPIA” w wysokości 60 000 zł.

 Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

Accessibility