INFORMACJA

o wyniku naboru projektów wspierających rozwój sportu

przez Miasto Zambrów w roku 2020

 

 Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego naboru projektów pod nazwą  „Przedsięwzięcie realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportów indywidualnych w cyklu turniejów i zawodów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim
i krajowym”
wybrano:

Zambrowski Klub Karate Kyokushin

18-300 Zambrów

  1. 71 Pułku Piechoty 2/54
  • kwota dofinansowania zadania przewidziana w budżecie Miasta Zambrów 8 000 zł
  • całkowity koszt projektu – 10 000 zł
  • ocena końcowa – 52,33 pkt
  • kwota przyznanej dotacji – 8 000 zł

UZASADNIENIE:

            W wyniku otwartego naboru wpłynęła tylko jedna oferta Zambrowskiego Klubu Karate Kyokushin – wnioskowana kwota dotacji 8000 zł.

Oferta w pełni spełnia wymogi określone w ogłoszeniu Burmistrza  Miasta  Zambrów  z dnia 25.03.2020 r., w związku z powyższym dotację na realizację projektu przyznano Zambrowskiemu Klubowi Karate Kyokushin.

           

  Burmistrz Miasta

 Kazimierz Dąbrowski

Accessibility